O NAMA

Sportsko – kulturni  centar Požega je osnovan 1962. godine kao Dom kulture u Požegi, sa bioskopom, gradskom bibliotekom, lokalnim listom i večernjom školom. Najpre je obavljao kulturno-zabavnu delatnost, a obrazovna delatnost je bila jedna od dodatnih aktivnosti.

 

 

Kasnije, zbog povećane potrebe za obrazovanjem prvenstveno odraslih, ova ustanova je promenila i naziv i Statut, tako da je 1965. godine preimenovana u Radnički univerzitet „Dragan Kuveljić“ i obrazovna delatnost je postala glavna oblast rada. I pored toga, tokom 70-tih i 80-tih godina, ova ustanova daje poseban doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u Požegi. Kuriozitet je da je film “Balkanski špijun” iz 1984. godine, jedno od remek dela domaće kinematografije, delimično finansiran i od strane požeškog bioskopa.

 

Početkom 90-tih godina, u nadležnost ustanove prelazi i sistem kablovske televizije, koji je u Požegi postojao od polovine 80-tih. 1993. godine, u okviru kablovske televizije pokrenut je i jedan od prvih lokalnih TV kanala u Srbiji pod nazivom P kanal. Tri godine kasnije, u okviru Radničkog univerziteta je pokrenuta i lokalna radio stanica Radio Požega, kada se i naziv TV kanala menja u TV Požega.

 

1997. godine ustanova se transformiše u Kulturni centar Požega, da bi marta 1999. godine pri Kulturnom centru bila osnovana i Gradska galerija Požega, koja danas nosi naziv slikara Milana Tucovića.

 

2017. godine Kulturni centar se spaja sa Sportskim objektima i formira se nova ustanova pod nazivom Sportsko – kulturni centar Požega, koja je danas žarište ne samo kulturnog, već i sportskog života lokalne zajednice.