Raspisan konkurs Gradske galerije “Milan Tucović” Požega za izlaganje u 2024. godini

Gradska galerija “Milan Tucović” Požega objavljuje konkurs za izlaganje u galeriji tokom 2024. godine na predlog Umetničkog saveta Gradske galerije “Milan Tucović” Požega, imenovan od strane Upravnog odbora Sportsko-kulturnog centra Požega u sastavu: Olivera Vukotić, istoričar umetnosti, Vukašin Milović, magistar vajarstva i vanredni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Dragan Jovićević Macola, vajar iz Požege, Rajko Novaković, vajar i novinar iz Požege i Marina Dobrić, urednik Gradske galerije u Požegi, master konzervator i restaurator.

Gradska galerija “Milan Tucović” Požega radi u sastavu Sportsko-kulturnog centra Požega.

Programski koncept ove galerije baziran je na promociji, afirmaciji, prezentaciji likovnih, vajarskih i vizuelnih inovativnih umetničkih dela.

Gradska galerija “Milan Tucović” Požega, učestvujući u javnom predstavljanju savremenih umetničkih praksi u zemlji, nastoji da doprinese decentralizaciji kulture, da bude prepoznata kao mesto koje na profesionalan način omogućava predstavljanje umetničkih i kustoskih projekata, ali i kao važan produkcijski centar koji doprinosi razvoju savremene umetnosti u zemlji sa posebnim zadatkom osnaživanja lokalne likovne scene i edukacije mlađe populacije.

Konkurs je otvoren za:

 1. samostalne i autorske izložbe (do 4 termnina) po konkursu,
 2. samostalne i autorske izložbe (do 5 termina) po pozivu,
 3. grupne izložbe (do 3 termina) po pozivu.

Za konkurs je neophodno podneti:

 1. kontakt (obavezno važeću e-mail adresu)
 2. opis projekta – koncepciju izložbe sa tehničkim opisom (do jedne strane teksta A4)
 3. vizuelnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se konkuriše)
 4. radnu biografiju (CV)

Ko može da učestvuje:

Na konkursu mogu da učestvuju svi afirmisani umetnici iz ovih oblasti.


Kriterijumi:

Profesionalni umetnici.

Uslovi:

Izabrani projekti moraju da budu spremni za realizaciju izložbenog programa od januara 2024.

Autori čiji su projekti izabrani u obavezi su da prihvate termine koje galerija odredi za izlaganje.

Umetnici se obavezuju da će realizovati projekat koji je prihvaćen na konkursu. Ukoliko autori znatno promene odobreni projekat, Gradska galerija zadržava pravo da ne prihvati izmene.

Konkursni materijal se ne vraća.

Gradska galerija obezbeđuje:

 1. galerijski prostor
 2. stručnu pomoć pri postavci
 3. transport radova
 4. dostupnu tehničku opremu
 5. drugi štampani materijali (katalog, plakate, flajere – promotivni materijal)

Izlagač obezbeđuje:

 1. dodatnu opremu i tehničku podršku


Način prijavljivanja:

Prijave poslati na elektronsku adresu: gradskagalerijapozega@gmail.com i poštom na adresu: GRADSKA GALERIJA POŽEGA, Knjaza Miloša 8, 31210 Požega sa naznakom (Konkurs za izlaganje).

Rokovi:

 • Konkurs je otvoren od 11. oktobra do 11. novembra 2023. u 15:00.
 • Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon ovog roka neće biti razmatrane!
 • Odluku o prihvaćenim projektima žiri će objaviti najkasnije 21 dan po završetku konkursa, o čemu će učesnici biti obavešteni e-mailom.
 • Sva pitanja u vezi konkursa mogu biti poslata na email: gradskagalerijapozega@gmail.com i kontakt telefon: 069 740 294

Požega, 11.10.2023. godine.