Filmski centar Srbije odobrio 6.150.000 din. SKC Požega za nabavku DCP projektora

Filmski centar Srbije je na sednici Upravnog odbora održanoj 8. avgusta 2023. godine doneo odluku o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2023. godinu u kategoriji: Preddigitalizacija i digitalizacija bioskopa. Među bioskopima koji su dobili sredstva, nalazi se i SKC Požega kome je odobreno 6.150.000 dinara za nabavku digitalnog bioskopskog projektora. U obrazloženju ove odluke se navodi:

“Sportsko-kulturni centar Požega predstavlja primer fazne realizacije digitalizacije bioskopa, s obzirom da je u prethodnom periodu preko donacija EU obezbedio projekciono platno i audio sistem, a preko FCS-a sredstva za nabavku digitalnog audio procesora. Komisija smatra da će podrškom ovog projekta značajno doprineti, između ostalog, razvoju publike, razvoju programa i decentralizaciji kulture stvarajući uslove za jačanje kapaciteta digitalizacijom Sportsko-kulturnog centra Požega. Projekat je usklađen sa opštim interesom u kulturi, uslovima, ciljevima i prioritetima konkursa.

U narednom periodu Komisija, shodno stečenim uslovima i u skladu s dostignutim tehničkim mogućnostima bioskopa, posebno preporučuje uspostavljanje redovnog nedeljnog filmskog programa vodeći računa o kvalitetu i raznovrsnosti žanrova, rad na razvoju publike, filmskom obrazovanju i edukaciji, koji bi doprineli većem interesovanju za audiovizuelna dela i kinematografiju kod šire publike s posebnim naglaskom na mladu publiku. Takođe, Komisija predlaže prikazivaču ostvarivanje saradnje sa distributerima filmova u Srbiji, sa filmskim festivalima, domaćim i stranim kulturnim centrima i institucijama, kao i sa udruženjima u oblasti filmske umetnosti, a naročito iz oblasti prikazivaštva.

Uzevši sve gore navedeno u obzir, Komisija smatra da ovaj projekat treba podržati dodeljivanjem sredstava u iznosu od 6.150.000 RSD za nabavku DC projektora, pri čemu se sa navedenim sredstvima završava digitalizacija ovog bioskopa.”

Ceo dokument možete preuzeti ovde.