Nakon dva meseca od osnivanja, “Požeška Filhormanija” već imala dva nastupa